Varbūt tevī dzīvo dieviete Hestija?

Varbūt  tevī  dzīvo  dieviete  Hestija?

Grieķu mitoloģijā Hestija ir mājas pavarda dieve, mūžam kvēlojošās pavarda uguns sargātāja. No Olimpa dieviem viņa ir vismazāk pazīstama. Mākslinieki to nav atveidojuši cilvēka veidolā. Tomēr šīs dievietes klātbūtne bija sajūtama dzīvajā liesmā pavardā, kas atradās katras mājas un tempļa centrā. Viņas klātbūtne bija tikpat labi sajūtama kā uguns, kas deva gaismu, siltumu un karstumu maltītes pagatavošanai.

Hestija bija titānu Krona un Rejas pirmais bērns. Saskaņā ar dzimšanas tiesībām viņa bija viena no divpadsmit Olimpa svarīgākajām būtnēm, taču tur uzturēties viņa nevarēja, tāpēc neprotestēja, kad viņas vietu ieņēma popularitāti iemantojušais Dionīss, vīna un vīnkopības dievs. No tā laika viņa neiesaistījās mīlas intrigās un karos, kuru grieķu mitoloģijā ir ne mazums. Lai gan Hestija bija mazāk pazīstama kā citi Olimpa dievi un dievietes, viņa tika augsti godāta un saņēma no mirstīgajiem daudz vairāk ziedojumu kā citi dievi.

Atšķirībā no citiem dieviem un dievietēm Hestija mums vairāk pazīstama ne jau no mītiem un atveidojumiem. Par viņas nozīmi varam spriest, pētot rituālus, kas saistīti ar uguni. Lai māja kļūtu par mājām, bija nepieciešama Hestijas klātbūtne.

Pēc bērna piedzimšanas tika veikts otrs Hestijai veltīts rituāls. Kad bērns sasniedza piecu gadu vecumu, viņu nesa apkārt mājas pavardam, un tas simbolizēja viņa ienākšanu ģimenē. Pēc rituāla tika rīkotas dzīres. Katrā grieķu pilsētvalstī bija sabiedriskais pavards ar svēto uguni. Tur notika svarīgu viesu oficiālas pieņemšanas. Kad jaunais pāris ievācās paši savā miteklī vai kad tika izveidota kolonija, Hestija jaunajā vietā ieradās kā svētā uguns, sasaistot veco mājvietu ar jauno un simbolizējot pēctecību, nesaraujamo saikni un cilvēku tuvību, vienotību.

Hestija bieži apvienojās ar Hermeju, dievu vēstnesi, ko romieši pazina kā Merkuriju. Hermejs bija daiļrunīgs un viltīgs dievs, ceļotāju aizstāvis, vārdu mākslas dievs, tirgotāju un zagļu aizbildnis. Sākotnēji viņu atveidoja kā akmens stabu, tā saucamo hermu. Ja apaļais Hestijas pavards atradās mājokļa iekšienē, Hermeja falliskais simbols atradās pie mājas sliekšņa. Hestijas uguns nodrošināja māju ar siltumu un gaismu, savukārt Hermejs stāvēja durvīs, nodrošinot bagātību, pārticību un nelaižot iekšā ļaunumu un nelaimes. Arī tempļos šīs dievības atradās blakus.

Arhetips – mājas pavarda sargātāja61bac1.jpg

Hestija ir mājas pavarda sargātājas un svētās mājas pavarda uguns arhetips. Tas ir intuitīvi saprotams tēls, kas simbolizē gan mājas omulību, gan siltas cilvēku attiecības, gan prieku un dzīvi ģimenē un mājā. Tā ir harmonija un klusa laime, apzināšanās, ka cilvēks ir pats un savā vietā. Mājas pavardu sargā un uztur sievietes: atmosfēra sievietes mājās ir atkarīga no tā, cik viņas dzīve piepildīta ar šo arhetipu, kāds ir viņas dvēseles stāvoklis. Ja Hērai svarīga bija vara pār teritoriju un tās mērogi, arī Hestijas gadījumā teritorija ir nozīmīga, taču daudz svarīgāks ir  nevis statuss, bet jēga un dvēseles miers. Šī visas zemes centrēšana un mājas centrs – svētā mājas uguns. Pie mājas pavarda no klejojumiem un pēc uzvarām atgriežas vīrieši.  Starp citu, arī no citām sievietēm.
Hestijas kā mājas pavarda sargātājas arhetipu atbalsta sievietes, kuras mājsaimniecību uzskata par daudz svarīgāku kā citu darbu. Viņām mājas pavarda uzturēšana ir līdzeklis , lai sakārtotu sevi un māju. Sieviete, kas iemantojusi iekšējo harmoniju, veicot ikdienišķos mājas darbus, atbilst šim Hestijas arhetipam. Šāda tipa sievietēm rūpes par ikdienišķām mājas lietām ir ekvivalentas meditācijai. Ja tāda sieviete spētu aprakstīt savu iekšējo pieredzi, viņa savu grāmatu nosauktu „Dzen un mājsaimniecības māksla”. Viņa veic mājas soli tāpēc, ka  tas viņai ir nozīmīgi pats par sevi un tāpēc ka viņai ir patīkami to darīt. Mājas rūpes nes viņai mieru tāpat kā mūķenēm mieru nes kalpošana Dievam. Nodarbojoties ar mājas lietām, sieviete -  Hestija izjūt dziļu klusu prieku.

Dievības kalpone

Hestija ir ne tikai mājas pavarda dieve, bet arī tempļa svētās uguns dieve. Viņas arhetips ir arī dievības kalpones arhetips, viņa ir priesteriene, kas sevi veltījusi augstākam uzdevumam, tas stāv tālu no cilvēku rūpēm un steigas. Tā ir Hestijas arhetipa cita šķautne. Lūk, viņa – anonīma un nepazīstama, ietinusies savos plīvuros, kas sedz šo noslēpumu.

 Hestijas arhetips plaukst un zaļo kopienās , kas kultivē bezvārdu saprašanos un klusumu. Katoļu  ordeņi un austrumu reliģijas, kuru garīgā prakse balstīta meditācijā, veido labu augsni Hestijas arhetipa izpausmēm.

Hestijas mājas un tempļa aspekti savijas, kad reliģiskie rituāli tiek veikti mājās. Piemēram, Hestijas tēls pavīd, kad vērojam, kā jūdiete gatavo Lieldienu maltīti. Kad viņa, ieslīgusi sakrālajā darbībā, klāj galdu, katrs sīkums rituālajā ceremonijā ir tikpat nozīmīgs kā bezvārdu mijiedarbība starp garīdznieku un zvaniķi katoļu mesas laikā

Gudra veca sieviete

Kā vecākā māsa Olimpa dievu pirmajai paaudzei un neprecēta krustmāmiņa otrajai dievu paaudzei Hestija bija cienījama vecāka sieviete. Viņa vairījās no intrigām, neiesaistījās sāncensībā ar saviem radiniekiem un bēga no acumirklīgām kaislēm. Kad sievietei piemīt šis arhetips, vētraini notikumi viņu tā neietekmē kā citus cilvēkus.

Šī Hestijas arhetipa šķautne ir tuva klasiskajam Junga Vecās sievietes tēlam (sievišķā alternatīva vecā vīrieša tēlam) - Gudrā vecā sieviete. Šīs gudrās un gaišās vecenītes nāk no mūsu sapņiem, reizēm tās ir mūsu vecmāmiņu tēli, bieži – nepazīstamas svešas večiņas. Metaforiski tas nozīmē, ka mūsu uzmanība pievērsta mūsu dvēseles intuitīvajai un gudrajai daļai.

Ja sievietē ir atmodināts Hestijas arhetips, pār viņu nav varas ne citiem cilvēkiem, ne tieksmei pēc rezultātiem, ne alkām pēc iegūšanas (piemēram, mantas, īpašuma, sievietes vai vīrieša), viņu nekārdina tieksme pēc varas. Viņa sajūt sevi nedalītu, vienotu, veselu, būdama tāda, kāda ir. Tā kā viņai pašas individualitāte nav pārāk svarīga, viņa nav saistīta ar ārējiem apstākļiem. Savrupība un noslēgtība, kas piemīt Hestijas arhetipam, apvelta sievieti ar gudrību. Viņa atgādina visu piedzīvojušu, visu redzējušu vecu sievieti ar veselu, vienotu dvēseli un raksturu, ko mīkstinājušas ciešanas.

Dieviete jaunava

Hestija bija vecākā starp trim dievietēm jaunavām. Atšķirībā no Artemīdas un Atēnas Hestija neuzdrošinājās iziet pasaulē, lai pētītu dabu vai dibinātu pilsētas. Viņa palika pie mājas vai tempļa pavarda.

Tādas kautrīgas sievietes  rada klusu un nemanāmu pelēko pelīšu iespaidu. Patīkamas, mīļas jaunkundzītes, kas īpaši sev uzmanību nepiesaista. Kompānijās tās turas nomaļus, pārāk necenšoties iepatikties vai  būt noderīgām apkārtējiem (kā zināms, kalpojot viņas netiecas pēc karjeras kalngaliem). Viņas ir gandrīz anonīmas, līdzinās savai dievietei, kura reti atklāja savu seju.

Tomēr jūs alojaties, ja uzskatāt, ka zem ārējās pieticības un kautrīguma segas mīt tikai liegs biklums un vienkāršība. Tikpat labi tur var slēpties dzelžaina griba un spēks.

Iekšējais fokuss

Hestija ir koncentrēšanās arhetips. Viņa ir bezvārdu būtība, apdomātas aktivitātes avots, iekšējs atbalsta punkts, kas palīdz sievietei noturēties savās pozīcijās ārējā haosa apstākļos, satraukuma vai parastās ikdienas kņadas situācijās.  Ar Hestiju sievietes dzīve iegūst jēgu.  Apļveida Hestijas pavards ar svēto uguni centrā – mandala, tēls, ko izmanto meditācijās, un tēls, kas ir vienotības, nedalāmības un pilnīguma simbols.

Hestijas arhetipu tāpat kā divu citu dieviešu jaunavu arhetipusraksturo  apziņas koncentrācija  („pavards”latīņu valodā ir „fokuss”).  Hestija koncentrējas uz saviem subjektīvajiem iekšējiem pārdzīvojumiem. Viņa pilnībā ir meditācijas pārņemta.

Veids, kā izprast Hestiju – nozīmē ieskatīties  sevī un intuitīvi just notiekošo. Tāda veidapieeja ļaujmums būt saskarē ar savas dzīves vērtībām, pateicoties tam, ka mēs tās novietojam savas uzmanības centrā. Iekšējā koncentrēšanās veicina situācijas būtības apzināšanos. Tā veicina spēju izprat citu cilvēku raksturus un shēmas, pēc kurām viņi rīkojas. Tik dziļa uztveres perspektīva ļauj gūt skaidrību samudžinātu sīkumu kamolā, kurus mumssniedz pieci sajūtu orgāni.

Neizturamais esamības prieks

Tāpat kā dieviete Hestija arī sieviete, kurā ir spēcīgi izteikts šis elements, uztur mājas pavarda uguni. Mūsu dienās sieviete uzturja ne pašu uguni, tad īpaši omulīgu mājas atmosfēru, kas ir tās saimnieku individualitātes, ģimenes vienreizības atspoguļojums. Sieviete, kurā šis arhetips ir spēcīgs, mīl nodarboties pa mājām, rosīties, uzkopt un labiekārtot, tamborēt sedziņas vai plānot interjera pārmaiņas. Par nedarot neko īpašu, viņa dod priekšroku palikt mājās un mierīgi tur pavadīt laiku. Lai labi justos, viņai nav vajadzīga patstāvīga apkārtējo uzmanība vai vētraina sajūsma. Viņai pietiek ar to, ka atrodas savā vietā. „Mana māja – mans cietoksnis” – tas nav viņas, bet drīzāk vīriešu lozungs. Hestijai mājas drīzāk ir templis, viņas dvēseles templis.

Hestija – „mazo sižetu dieviete”. Dievieteatstāja Olimpu un nokāpapie cilvēkiem. Tā arī Hestijas arhetips koncentrē mūsu uzmanību uz ikdienišķo dzīvi, uz lietām, kas ir neatliekamas un nepieciešamas tieši tagad, šobrīd (bet tās nav svarīgas lietas)ikdienišķos  notikumos, saliekot tos visus spilgtā mozaīkā.  Tad visi sīkumi šķiet neparastiun interesanti, ar kaut kādu jēgu. Sievietes mājsaimnieces viegli pakļaujas Hestijas ietekmei un tad iemanto spēju ļoti detalizēti aprakstīt savas vismaznozīmīgākās ikdienas darbības (un pat domas) to  vai citu operāciju laikā.

Sieviete Hestijazīme zvaigznes.gif

Sievietei Hestijai piemīt dievietes iezīmes kā mierīgam, klusam,kautrīgam, neuzbāzīgam cilvēkam, kurš rada siltas atmosfēras un nomierinošas kārtības noskaņu. Parasti viņa ir introverta sieviete, kas izbauda vienatni.

Bērnība un vecāki

Mazajai Hestijai piemīt pašpietiekams mierīgums. Ja viņa kļūdās un ir sarūgtināta, viņa var ieiet savā istabā, lai rastu mierinājumu vientulībā, vai arī doties pie savas mātes. Reizēm cilvēkus piesaista mazam bērnam iekšēji piemītošās „vecas dvēseles” iezīmes, kas atspoguļo gudrību un mieru.  

Hestija kā meitene gandrīz neko nedara tālab, lai pievērstu sev citu cilvēku uzmanību. Viņa uztur kārtību savā istabā, un viņu par to slavē. Viņa vairās no cilvēkiem, un to viņai kāds var arī pārmest, mēģinot iesaistīt ciešākā saskarsmē ar ģimeni vai arī izvilkt ārējā pasaulē.

No mīta par dievieti Hestiju mēs atceramies, ka viņu aprija tēvs un māte tur neko nevarēja padarīt. Tā var būt metafora scenārijam par Hestijas arhetipa rašanos jau bērnībā. Tēvs izrādās ir tirāns, kas pastāvīgi grauj savu mājinieku pašapziņu, māte bez panākumiem ar viņu cīnās, taču no vīra prom neaiziet vai arī ir atmetusi visam ar roku. Tādā gadījumā viņu meita var izaugt noslēgta meitene, kura cenšas lieku reizi  netrāpīties vecākiem acīs, paklausīgi pildot visu, ko viņai liek, un mokoši meklējot savai dzīvei jēgu.

Pretēji tam meita Hestija no parastas ģimenes,meita,  kas balstās uz vecāku atbalstu, var arī neuzrādīt Hestijas iezīmju pilnu spektru. Bērnudārzs viņai palīdz pārvarēt kautrīgumu un bailīgumu, tā itin bieži daudzi apkārtējie uztver viņas būtību. Tādā veidā viņa attīsta sociāli adaptētu uzvedību (masku), kā būt patīkamai un sabiedriskai.Tas ir tikai ārēji, dvēselē viņa ir īsta Hestija, kam piemīt dziļā iekšējā koncentrētībā balstīta neatkarība, atsvešinātība, emocionālā stabilitāte.

Pusaudzes gadi un jaunība

Pusaudze Hestija turas nomaļus no  sabiedriskām drāmām, vētrainām kaislībām un nestabilajām savu vienaudžu apvienībām. Ar to viņa līdzinās dievietei Hestijai, kura neiesaistās romantiskās dēkās un karos, ar ko aizrāvās citi Olimpa iemītnieki. Līdz ar to viņa var būt sociāli izolēta, atrasties visādu norišuperifērijā, būt pašpietiekama vai būt savrupa - pēc savas izvēles. Ja viņa attīsta kādas citas savas personības šķautnes, viņai var būt draugi un viņa var piedalīties skolas un sabiedrības pasākumos. Draugiem patīk viņas rāmais siltums un līdzsvarotība, lai gan reizēm viņi dusmojas, ka  strīdos tā atsakās atbalstīt kādu no konfliktējošām pusēm.

Jaunība Hestijai var kļūt par laiku, kad viņa iemanto dziļu reliģisko pārliecību.

Sieviete Hestija , kas iestājas koledžā, bieži vien augstu vērtē brīvību, kas valda lielās universitātēs, un iespēju būt patstāvīgai.

Darbs

Darbs, kurā valda konkurence, Hestiju neinteresē. Viņai trūkst godkāres un stimulu, viņa nevēlas atzinību, varu augstu nevērtē, viņai svešas ir uzvaras stratēģijas. Rezultātā sieviete Hestija birojā visdrīzāk nodarbojas ar tradicionāliem sievietes darbiem; viņu vai nu neievēro vai to, ko viņa dara, uzskata par pašsaprotamu, vai arī augstu vērtē kā dārgakmeni, jo viņa strādā droši un pārliecinoši, turoties malā no intrigām un tenkām, nodrošinot kārtību un omulību. Sieviete Hestija gūst gandarījumu, pasniedzot kafiju un ienesot birojā sievišķīgo valdzinājumu.

Darbā tāda sieviete ir neaizvietojams darbinieks. Viņai nav sevišķu karjeras ambīciju, viņa mierīgi strādā savā darba vietā, netiecoties pēc jauna amata vai nepūloties iekarot sava priekšnieka sirdi (vai gultu). Viņa var kontaktēties ar ļoti daudziem svešiem cilvēkiem, taču viņai vieglāk padodas tos nomierināt un līdzsvarot, kā perunāt kaut ko nopirkt vai radīt kaut kādu ažiotāžu. Viņa prot labiekārtot savu darba vidi, padarot to ērtu un patīkamu.  Par to viņu apkārtējie ciena. Viņa ienes kārtību un harmoniju,  un viņas klātbūtne ir vislabāk pamanāma tad, viņas nav klāt.

Tīrā tipa sievietes Hestijas nav pārāk veiksmīgas savā karjerā. Viņas var izvēlēties bibliotekāra, muzeja darbinieka vai skolotāja darbu.Toties Hestijas un citu dieviešu iezīmju kombinācija sievietē nodrošina daudz labākus rezultātus. Citu dieviešu izlēmīgumam, mērķtiecībai Hestija pievienos savu pacietību un līdzsvarotību, savaldību un maigu uzstājību.

Savstarpējās attiecības ar sievietēm52cdc0.jpg

Sievietei Hestijai bieži vien ir vairākas labas draudzenes, kas augstu vērtē ne pārāk biežo saskarsmi ar viņu. Pastāv varbūtība, ka šīm sievietēm arī piemīt kāda no Hestijas iezīmēm un viņas savu draudzeni uzskata par patvērumu, kur var izpausties  viņu pašu Hestijas aspekti.

Sieviete Hestija nenodarbojas ar tenkām vai politiskām un intelektuālām diskusijām. Viņas talants ir klausīties ar līdzjūtīgu sirdi, saglabājot koncentrēšanos draudzenes radītā troksnī un jezgā un piedāvājot tai sava pavarda mājīgumu un siltumu.

Savstarpējās attiecības ar vīriešiem

Sievietei, kuras sirdi vada Hestija, vīrieši iedalās trīs kategorijās: draugi, vīri un izcilie skolotāji vai garīgie līderi. Vīrieši draugi viņai ne ar ko neatšķiras no draudzenēm sievietēm. Pret tiem viņa izturas tāpat kā pret draudzenēm.

Sievietes Hestijas piesaista vīriešus, kuri tiecas pēc mierīgām, kautrīgām, pašpietiekamām sievietēm, kuras būs labas sievas. Tādi vīrieši redz sevi tradicionālu ģimenes galvu un apgādnieku lomā.

Nereti sieviete Hestija piesaista vīriešus, kuri uz sievietēm skatās vai nu kā uz madonnām, vai prostitūtām. Šie vīrieši klasificē sievietes vai nu kā „labas”, ja tām seksā nav pieredzes un tās par seksu neinteresējas, līdz ar to viņas ir „svētas”, vai arī klasificē kā „sliktas” vai „izlaidīgas”, ja tās seksuāli ir atsaucīgas un interesējas par vīriešiem. Šī tipa vīrieši precas ar pirmajām un uztur mīlas sakarus ar otrajām.

Hestija var radīt atkarīgas, omulīgas būtnes iespaidu tradicionālajā sievas lomā. Tomēr viņas ārējais izskats ir maldīgs, jo viņa saglabā iekšēju patstāvību. Kāda viņas daļa mierīgi turpina būt pašpietiekama dieviete jaunava. Viņai nav nepieciešams vīrietis, lai justos emocionāli realizējusies. Bez viņa dzīve būtu savādāka, taču tā nezaudētu ne jēgu, ne mērķi.

Bērni

Sieviete Hestija kļūst par lielisku māti, it īpaši ja viņas dvēselē kaut kādā mērā ir arī Demētras ietekme. Viņa var nedaudz turēties savrup, kad iegrimst sevī, un viņas mīla var būt ļoti apvaldīta.

Taču parasti viņa bērniem velta mīlošu gādību un pienācīgu uzmanību. Viņai nav godkārīgu plānu attiecībā uz saviem bērniem un viņa ļauj tiem būt pašiem. Viņa pauž rūpes par tiem kā pašu par sevi saprotamu lietu un rada siltu, mierīgu un drošu mājas atmosfēru. Hestijas bērni nebēg prom no mājām un nedumpojas. Ja viņi, būdami pieauguši, apmeklē psihoterapijas kursu, tad viņu galvenās problēmas, kas jāatrisina, nav saistītas ar māti.

Taču situācijās, kad jāpalīdz bērniem tikt galā ar sociālajām problēmām vai sāncensības situācijās no viņas būs maz labuma. Tas pats attiecas uz viņas palīdzību bērnu godkārīgajos centienos vai karjeras attīstībā.

Vidējais vecums

Vidējos gados sievietes Hestijas dzīve šķiet ir nokārtojusies. Ja viņa ir precējusies, tad ir mājas saimniece, un šī loma viņu apmierina. Ja nav precēta, viņai, iespējams, ir „vecmeitas” statuss, tomēr viņu nemaz nesatrauc vientuļas sievietes stāvoklis un viņa neskrien pakaļ vīriešiem.Ja viņa strādā birojā vai dzīvo klosterī vai ašramā, viņa tur ir „patstāvīgais lielums”, kas mierīgi pilda savus pienākumus.

Vidējais vecums var būt laiks, kad sieviete Hestija jau formāli iestājas klosterī vai ašramā, pieņem jaunu vārdu un velta savu dzīvi garīgam ceļam. Viņai tā ir dabiska pārmaiņa, galīga iesvētīšanas pieņemšana, kas faktiski jau ir notikusi.Radiniekiem tāds lēmums var būt pilnīgi negaidīts, jo klusā, kautrīgā Hestija nekad nav bildusi ne vārda par šo sev tik svarīgo dzīves aspektu.

Vecums

Sievietē Hestijā vienmēr ir kaut kas „vecs un gudrs”, viņai piemīt spēja graciozi iesoļot vecumā. Viņa ir labi pielāgojusies vientuļnieces dzīveiun tā var dzīvot līdz vecumdienām. Arhetipiskas vecas neprecētas krustmāmiņas lomā viņa nepieciešamības gadījumā nereti palīdz citiem ģimenes locekļiem

Ja padzīvojusi sieviete Hestija spiesta dzīvot no sociālās palīdzības, dvēselē viņa nabaga nejūtas. Nereti pēdējos dzīves gados viņa dzīvo vientuļi bez  žēlošanās par dzīvi un bez bailēm no nāves.

Psiholoģiskās problēmas

Kā iekšējas gudrības arhetipam Hestijai nav negatīvu aspektu. Tāpēc nav brīnums, ka Hestijas arhetipam nav raksturīgas citiem arhetipiem piemītošas negatīvas patoloģiskās shēmas. Galvenās grūtības sievietei Hestijai saistītas ar to, kā viņai trūcis. No visiem Olimpa dieviem un dievietēm viņa vienīgā nebija parādīta pasaulei cilvēka veidolā, viņai nebija ne tēla, ne sejas. Un vēl viņa nebija iesaistīta romantiskās dēkās un konfliktos; viņai absolūti trūka prasmju un pieredzes darboties šais jomās.

Lai dzīvotu kā Hestija, jābūt bez sejas, pēc pašas gribas  jāturas ēnā, jābūt „tukšai vietai” – tādai, kas neizpaužoties, ieņem mājā centrālo vietu.

Sevis pielīdzināšana bezkaislīgajai, emocionāli atsvešinātajai Hestijai  liekapvaldīt un apspiest spontānas jūtu izpausmes. Sieviete Hestija savu mīlestību un līdzjūtību pret citiem pauž ar rūpēm. Sievietes Hestijas savaldības dēļ cilvēki, kuri viņai ir ļoti svarīgi, vienkārši par to var pat nenojaust.

Bez patvēruma un stabilitātes sieviete Hestija var nonākt neizdevīgā stāvoklī. Tad viņa jūtas kā bruņurupucis bez bruņām, no kura tiek gaidīta iesaistīšanās peļu skraidelēšanā. Neatzinība negatīvi ietekmē sievietes Hestijas pašcieņu.  Ja viņa pieņem citu cilvēku standartus un piemēro sev viņu normas, var justies kā cilvēks, kas neiet ar citiem vienā solī, viņavar justies  nekompetenta unnepiemērota apkārtējai situācijai.


3d9b24.jpg857379.jpg0de34f.jpg

Mīli! Mīli kā saule. Ar siltumu un īsto cilvēku. Kuru jūs izvēlējāties, kā saule izvēlējās dienu. Lai jums ir ideāla spēle un skaistākais mīlas stāsts. Jūs vienmēr izlemjat, un atbildība par panākumiem gulstas tikai uz jums. Partnera izvēlei tuvojieties apzināti, neaizmirstiet par jūtām un atcerieties, ka vēl ir daudz smaga darba, lai attiecības būtu harmoniskas. Bet, kad darbs tiek veikts mīlestībā un ar ideālu partneri, rezultāts ir satriecošs!

611c29.jpg

Autorizācija:
Zīlēt var dažādi. Pamēģini!
TOP ekstrasensi
Meklēt draugus / domubiedrus:
© 2023 www.Your-Life-Studio.com. Mājaslapas izstrāde: SIA MegaSoft.