DATU AIZSARDZĪBA

Datu aizsardzība

Datu aizsardzības pamatnostādnes

Your Life Studio pateicas par mūsu tīmekļa lapas apmeklēšanu un interesi kā arī mūsu pakalpojumu izmantošanu. Mēs ļoti nopietni izturamies pret jūsu privāto datu aizsardzību un darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu jūsu drošību un ērtību mūsu tīmekļa lapu apmeklējumu laikā.

Privāto datu ieguve un apstrāde.

Privātie dati tiek iegūti tikai tādā gadījumā, ja tos mums sniedzat, piemēram, reģistrējoties, pasūtot pakalpojumu, un apmaksājot.

Privāto datu izmantošana un nodošana

Visi privātie dati, kas tiek uzkrāti, apmeklētājam lietojot Your Life Studio  tiešos tīmekļa pakalpojumus, tiek iegūti, apstrādāti un izmantoti saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem par privāto datu aizsardzību, un šo darbību vienīgais mērķis ir pakalpojumu pārvaldība un mūsu likumīgo uzņēmējdarbības interešu aizsardzība, piedāvājot konsultācijas un atbalstu saviem klientiem.

Drošība

Your Life Studio īsteno tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus saskaņā ar Federālā datu aizsardzības likuma 9. pantu, lai aizsargātu jūsu datus no nejaušām vai iepriekš plānotām manipulācijām, zaudējumiem, bojāejas un trešo pušu piekļuves. Mūsu īstenotie drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem. Ar datu aizsardzību saistītā informācija tiek uzglabāta tikai drošās Your Life Studio sistēmās. Šie dati ir pieejami tikai dažām personām, kam atļauta piekļuve datiem, kā arī personām, kas atbild par datu aizsardzību pilnveidošanu, datu tehnisko un administratīvo uzraudzību un labošanu.

Lapas svešvalodās

Vietnes sadaļas, kas piedāvātas nevis latviešu, bet citās valodās, ir paredzētas kā pakalpojums darbiniekiem, klientiem un citiem Your Life Studio interesentiem, kas nerunā latviski.

Par datu aizsardzību atbildīgais darbinieks

Ja jums rodas neskaidrības par jūsu privāto datu aizsardzību, jūs varat sazināties ar mūsu pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par datu aizsardzību.

 Datu aizsardzības pārstāvis

rakstiet : sodien@your-life-studio.com 

Autorizācija:
Zīlēt var dažādi. Pamēģini!
TOP ekstrasensi
Meklēt draugus / domubiedrus:
© 2012 www.Your-Life-Studio.com. Mājaslapas izstrāde: SIA MegaSoft.