Ekstrasensi

Apskatīt visus ekstrasensus!

 Uztveriet zīlnieku kā cilvēku ar ko variet izrunāties par visu, iegūstot jaunu skatījumu kopumā!

Pastāv daudz  līmeņu apkārt mums, kuri vēl nav izpaudušies realitātē. Katrs no tiem ir tā vai citādi saistīts ar dzīvi šodienā vai pagātnē.Svarīgi ir tas kā pielietosim iespējas, lai veiksmīgi tos sasaistītu kopā. Mēs - cilvēki - bieži nepiešķiram pietiekamu uzmanību notikumiem, tā akcentējot savu uzmanību  tikai uz lietām ko uztveram personīgi.Tās ir mūsu emocijas un mūsu atziņas. Tādēļ ir svarīgi būvēt tiltus, lai nokļūtu tieši pie savu ieceru piepildījuma.

ola.gif

 Kas ir rituāls?

 Rituāls ir noteikta simboliska darbība, kura veicina kāda pasākuma attīstību. Sevišķi plaši rituālus izmanto reliģiskajos kultos un maģijas praksē. Rituāla veikšana rada cilvēkā gaidāmā rezultāta veiksmīgas norises stāvokli, zināma veida pārliecības ievirzi, ka “viss beigsies labi”. Rituāli tiek īstenoti apzināti un nereti arī neapzināti.

 Pastāv uzskats, ka rituāls ir kaut kas nepieņemams,aizliegts lai veiktu situācijas ietekmi.Tādēļ mazliet kopumā par rituāliem - parasti neapzinātās darbības, kuras var traktēt kā rituālus, rodas tādos periodos, kad situāciju sarežģī grūtības, kuras uzreiz atrisināt neizdodas.Tad cilvēks, pats to neapzinādamies, sāk veikt rituālas darbības. Piemēram vienkāršākais nepazinātais paņēmiens - grauzt nagus, kodīt lūpas, kasīt aiz auss. Tas tā var turpināties tik ilgi, kamēr tiks rasts kaut kāds problēmas atrisinājums vai nepazemināsies emocionālais spriegums. Rituāls var būt arī poza, ko ieņem cilvēks pirms kādas darbības uzsākšanas. Ieņemtā poza var ne tikai liecināt, ka turpmākā darbība būs samērā veiksmīga, bet tā ir arī savdabīgs signāls darbības uzsākšanai. Piemēram, lai nodarbotos ar meditāciju, cilvēks ieņem noteiktu pozu.

Veicot kādu rituālo darbību, viņš tādējādi pievieno problēmas risināšanai fizisko prātu un, pateicoties tam, saņem papildu enerģētisko atbalstu plānotajai darbībai. Rituāls var būt veikts arī mentālā līmenī. Tādā gadījumā to var izteikt ar kādu vārdu vai frāzi, kuri tiek lietoti pirms darbības uzsākšanas un faktiski to “palaiž”. Garīgajā darbā tāds rituāls var būt poza, piemēram, lai nodarbotos ar meditāciju, vai vārds, ar kura palīdzību tiek radīts gatavības stāvoklis kādai darbībai vai stāvoklim. Piemēram, ir radusies ļoti saspringta situācija, un jūs pats sev sakāt: “Mieru!” Šis vārds ietver to subpersonību, kura agrāk palīdzēja jums atgūt mieru, nomierināties. Arī pats darba nosaukums, kuru jums jāuzsāk, rada iepriekšēju gatavību sekmīgai tā izpildei. Mūsu portāla ekstrasensi piedāvās rituālus, kuri jums ir nepieciešami, lai vēlmes piepildītos veiksmīgāk!

Rituālu nosaukumi un pielietojums.

Aktivācija

 Četru Augstsirdīgo aktivēšanaviens no visiemīļotākajiem telpas aktivēšanas veidiem. Tas piepildīs ar pozitīvo enerģiju jūsu mājokli, iekustinās “apsūnojušās” lietas, uzlabos garastāvokli.Un tā ir tikai maza daļiņa no tā, ko spēj četri augstsirdīgie.

 Triju Ģenerāļu aktivēšana - tā ir  augstākā aktivēšana. Tā “strādā” jūsu izaugsmes un uzplaukuma labad.

 Braucamzirgs – ienes dinamiku visos procesos.9ed6ee.jpg

 Ierēdņa talismans – palīdz tais jautājumos, kuros jums jāsadarbojas ar dažādiem dienestiem un ierēdņiem.

 Mēness un Debesu Augstsirdīgais – palīdz īstenot jebkurus plānus gan biznesā, gan personīgajā dzīvē.

 Izaugsmes virzības zvaigzne jāaktivē, ja jūs meklējat darbu, ja jums jāapmeklē darba pārrunas, ja nepieciešama karjeras virzība.

 Naudas zvaigznes sasildīšana – vērsta uz to, lai piesaistītu naudas līdzekļus.

 Cilvēku pulcināšana, iesaistīšana, ieaicināšana – piesaista jūsu dzīvei nepieciešamos cilvēkus (partnerus, klientus, bērnus u.c.).

 Dzīvē rodās daudz situāciju par kurām gribās uzzināt, vismaz parunāties, dzirdēt citu viedokli. Varbūt atrast atbalstu savām izjūtām.Citreiz pietiek ar vienu vārdu, lai viss iezīmētos citā krāsā. Protams tas neizslēdz atsķirīgu redzējumu, bet tas savkārt liek kļūt uzmanīgam. Musdienās diezgan populāri ir kļuvis iegūt sev draugus internetā,dalīties savas dzīves notikumos. Zīlniekam atšķirībā no citiem, ir  iegūta prasme prognozēt iespējamos notikumus.Pasakot kas notiks, ja darīsiet, vai pretēji nedarīsiet neko, konkrētā laika posmā, vai nākotnē. Piepildīsies iecerētais vai tikai daļēji, liekot kārtis var redzēt situāciju, no tādas kā trešās puses, kārtīm.

 Ietekme no neredzamās puses vai lāsts?

 Cilvēka iekšējais stāvoklis nemitīgi mainās. Ar stāvokli es neapzīmēju kādu emociju, pat vāji izteiktu, pārsvaru. Stāvoklis drīzāk ir gatavība darboties noteiktā virzienā. Vienlaikus stāvoklis ir ne tikai attieksme pret plānoto darbību, bet arī kopumā pret visu pasauli. Stāvoklis ierobežo mūsu uzmanību ar kādu ārēju objektu, kas var būt ne tikai cilvēku aptverošā realitāte, bet arī viņa paša darbība un pat kaut kāda ideja. Turklāt stāvoklis ietver sevī gribu, vēlmi darboties noteiktā virzienā. Cilvēka adekvātumu vai neadekvātumu mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli nosaka stāvoklis, kādā cilvēks atrodas. Protams, lasītājam var rasties jautājums – kas nosaka, ietekmē stāvokli? Vai to neveido ārēji cēloņi? Ja tas būtu tā, tad vienādos apstākļos cilvēkiem veidotos arī vienādi stāvokļi, bet mēs zinām, ka patiesībā tā nav. Lai gan, protams, stāvokļa veidošanos ietekmē arī ārējā pasaule, bet tomēr tas rodas cilvēka iekšējā pasaulē, ļoti bieži neatkarīgi no situācijas, kurā viņš atrodas. Mums jāatceras, ka apkārtējās vides uztvere ir iespējama, ja mums iekšā ir sava veida mehānisms, uztvērējs, kas rezonē ar ārējo. Citiem vārdiem sakot, mums jābūt noskaņotiem uz kautkādām norisēm apkārtējā pasaulē, jo bez tā šo norišu uztvere nav iespējama.43fd0f.jpg

 Jautājums ir tāds: kas ir noteicošais uztveres noskaņošanā – ārējā pasaule vai arī tas ir iekšējs process? Lai pēc iespējas pareizāk atbildētu uz šo jautājumu, mums jāzina, ka ārējā pasaule ir ne tikai tas, ko uztver mūsu sajūtu orgāni, bet arī ļoti daudzi citi faktori, kuri iedarbojas uz mums zemapziņas līmenī. Tās ir zemāka līmeņa pasaules vibrācijas, kuras ietver sevī programmas (lāsti,vampīrisms,ļauna acs), kuras var ietekmēt visu dzīvo uz Zemes. Tās ir arī dažāda veida radības (būtnes), kuras mīt pasaulēs ap Zemi un kurām cilvēku enerģija var būt barība (izteikts vampīrisms), ietekmē daudzveidīgās cilvēku attiecības.

Daudzos gadījumos tieši tas nosaka cilvēka emocionālo stāvokli un nereti cilvēka attieksmi pret to, ar ko viņš saskaras. Parasti tāda veida ietekmes nav nejaušas, tās ir nejūtamas, tāpēc cilvēks tās nepamana. Enerģijas kuras nāk no negatīva, cilvēks var neuztvert, izmanto viņu saviem mērķiem, ļoti bieži nosakot cilvēka aizraušanās un interešu loku. Tas ir viens no cēloņiem, kāpēc cilvēka savas dzīves redzējums ir iluzors. Vēlreiz vēlos atkārtot, ka pasaules uztvere un darbošanās veids šajā pasaulē ir atkarīgs no cilvēka iekšējās struktūras. Ja viņā nav tā mehānisma vai kanāla, kuru izmantojot, uz viņu var iedarboties negatīvās vibrācijas, tad viņš tās neuztvers.Enerģijas kuras tiek raidītas apzināti, lai bremzētu cilvēka veiksmi dzīvē. Ekstrasensi spēj noslēgt šos "melnos" kanālus, tos ieraugot, pielietojot tādas senas prakses, kā auras sakārtošana (čakras) un amuleta,talismana piemeklēšana.

 Cilvēks var atbrīvoties no ietekmes, ja ir pietiekami uzmanīgs, ar labām uztveres spējām un iekšēji līdzsvarots. Tikai izmainot sevi, viņš var mainīt savu situācijas redzējumu un aptvert, ka cilvēks nav vientuļš šai pasaulē, ka viss dzīvais veido vienu veselumu; viņš apzinās, ka tas iedalījums, kādā dzīvo laimīgi cilvēki, ir nepieciešams.

 Bailes, kurām nav reāla pamata, tāpat ir atkarīgas no svešas ietekmes, tās vada cilvēkus. Šos emocionālos stāvokļus izmanto, lai norobežotu tos veidus, caur kuriem var atnākt palīdzība.

 Ierobežojot cilvēka spējas apjaust traucēkļus var radīt neziņu par - lāsta noteikšanu vai citu enerģētisku auras bojājumu.Tādas zināšanas var likt aptvert, ka pastāv paši nolādētāji un vampīri. Rezultāts ir tāds, ka nevis atnāk zināšanas, bet pastāv citu cilvēku viedokļi.Tādi kā:"Tas viss ir muļķības!Nekas tāds nepastāv utt.!Taču viedokļi nevar būt zināšanu pamats, tie tikai vēl vairāk nošķir cilvēkus no patiesā lietu stāvokļa, pretstata tos citu citam.

 Rakstu sagatavoja zīlēšanas portāls: www.your-life-studio.com

punktini.gif

 Mūzika kas tiek atskaņota sniedz attīrošās sajūtas garīgā un fiziskā līmenī! Tā ir dziedinoša!

 

 Mācīsimies domāt pozitīvi, iedvesmojieties un sākiet dzīvē piepildīt savus sapņus! Šis ir mūzikāls izpildījums, kurš stimulē pozitīvu domāšanu.

Katru reizi jūsu prāts uztver tikai skaņas viļņus, un jūs nonākiet meditatīvā stāvoklī.

30 min. šīs meditācijas ir ekvivalentas 4 stundu miega cilvēkam.

Aizveriet acis un ērti iekārtojieties. Meditācijas laikā jūs pārcelsieties no pasaules kurā domājiet, strādājiet, uz pasauli kur jūs vnk jutīsiet, un atslābināsieties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zīlēt var dažādi. Pamēģini!
TOP ekstrasensi
Autorizācija:
Meklēt draugus / domubiedrus:
© 2012 www.Your-Life-Studio.com. Mājaslapas izstrāde: SIA MegaSoft.